Een veilig Kunstmuseum Den Haag, Fotomuseum Den Haag en GEM in tijden van COVID-19 (coronavirus)

Protocol 1 juni 2020

 

Inleiding
Kunstmuseum Den Haag, Fotomuseum Den Haag en GEM. Museum voor Actuele Kunst mogen per 1 juni 2020 hun deuren weer openen voor publiek. In de afgelopen weken hebben we er alles aan gedaan om de terugkeer van bezoekers zo goed mogelijk voor te bereiden, zodat een bezoek ook veilig en verantwoord is.

Wij zijn blij dat we weer open mogen. Een museum zonder publiek is onnatuurlijk. We zijn ooit opgericht om de kunst te bewaren én naar de mensen te brengen. Die laatste kerntaak stond door de lockdown ernstig onder druk. Nu wij per 1 juni weer open mogen, verwelkomen we de bezoekers op gepaste afstand, maar met open armen. Juist in deze tijd kunnen we zorgen voor troost of verbeelding, verwondering, hoop, vermaak of nieuwe inzichten. Dat is wat ons betreft hard nodig in een tijd waarin het nieuws steeds eenzijdiger wordt en we ons letterlijk én figuurlijk in onze eigen bubbel moeten terugtrekken. Zonder daarbij letterlijk de grenzen over te steken, verruimen wij de wereld in ons museum. Kunst is bij uitstek grensoverschrijdend.

Kunstmuseum Den Haag is een groot museum. Het gebouw beslaat maar liefst 15.000 m2, twee verdiepingen en veel verschillende zalen. Dat is een voordeel, ook in deze tijd. Het betekent dat wij bezoekers goed kunnen spreiden in ruimte, waardoor 1,5 meter afstand houden goed mogelijk is. Het museum is ook een druk bezocht museum. Dat is in deze tijd niet zo handig. Daarom beperken we het aantal bezoekers de komende maanden en reserveert iedereen een tijdslot. Zo spreiden we bezoekers in tijd én ruimte. Aanvullend intensiveren we onze schoonmaakrondes en hanteren we hygiëneregels in lijn met de RIVM-richtlijnen en verschillende relevante protocollen. Ditzelfde doen we voor Fotomuseum Den Haag en GEM. Museum voor Actuele Kunst.

Het Kunstmuseum wil dat een bezoek ten tijde van COVID-19 (coronavirus) zo veilig en verantwoord mogelijk is. Voor iedereen. Daarom volgen we het uitgebreide protocol van onze brancheorganisatie; de Museumvereniging. Dat doen wij om uw veiligheid te borgen en bezoekers die het museumbezoek in tijden van COVID-19 spannend vinden zo goed mogelijk gerust te stellen en te steunen.

Alle maatregelen en aanpassingen aan ons gebouw en voorzieningen zijn samengevat in dit veiligheidsprotocol. U kunt ze ook vinden op onze website, in onze aangepaste algemene bezoekersvoorwaarden en in onze Frequently Asked Questions. Zo kunt u veilig en rustig genieten van uw bezoek én kunnen onze medewerkers, vrijwilligers en leveranciers veilig in het museum aan het werk. 

Kunstmuseum Den Haag, Fotomuseum Den Haag en GEM. Museum voor Actuele Kunst zijn klaar voor de nieuwe realiteit en verwelkomen u graag!

2. Uitgangspunten en randvoorwaarden
Kunstmuseum Den Haag, Fotomuseum Den Haag en GEM. Museum voor Actuele Kunst werken als Stichting Kunstmuseum Den Haag met 1 protocol ‘Een veilig Kunstmuseum Den Haag, Fotomuseum Den Haag en GEM in tijden van COVID-19’.

Ons protocol is opgesteld op basis van:
- de landelijke coronamaatregelen en RIVM-richtlijnen
- ‘Protocol voor veilig en verantwoorde heropening van musea’

Aanvullend gelden:
- voor de museumwinkel het protocol ‘Veilig en verantwoord winkelen’;
- voor onze horecagelegenheden ‘Protocol heropening horeca’;
- voor onze medewerkers ‘Veilig naar kantoor’.

Als algemene uitgangspunten gelden:
- De gezondheid van bezoekers én medewerkers staat altijd voorop. Wij volgen landelijke coronamaatregelen en hanteren aanvullend specifieke maatregelen voor onze musea. Als gevolg hiervan zijn sommige voorzieningen en faciliteiten gesloten en of anders in gebruik dan u gewend bent. U leest hierover meer in bijlage 1.
- Kunst delen met het publiek is wat wij graag doen. Wij doen er alles aan om dit binnen de geldende richtlijnen en protocollen, mogelijk te maken. Een aantal zalen en delen van tentoonstellingen is tijdelijk niet beschikbaar, waarover meer in bijlage 2.
- Educatie en maatschappelijke programma’s zien wij als een belangrijke pijler van onze musea. Helaas vragen deze programma’s om groepsbezoek, interpersoonlijke communicatie en/of het gebruik van interactives. Om die reden bieden wij tot nader orde geen educatief en maatschappelijk programma (in groepsverband) aan. Ook Wonderkamers blijft vooralsnog gesloten.

Twee basisvoorwaarden
De overheid verplicht musea om twee basisvoorwaarden in acht te nemen in relatie tot gezondheid/COVID-19 gerelateerde klachten en reizen met het openbaar vervoer:

1. Wij zijn verplicht onze bezoekers bij het online of telefonisch boeken van een ticket en bij de entree te vragen naar de gezondheid. Wij vragen of u of een lid van uw huishouden verkoudheidsklachten, koorts of kortademigheid heeft. Indien dat het geval is, mogen wij u niet binnenlaten. Als u 24 uur klachtenvrij bent, bent u welkom.

2. Om de druk op het openbaar vervoer zo laag mogelijk te houden, is het nadrukkelijke verzoek om zo min mogelijk met het openbaar te reizen voor uw museumbezoek. Wij adviseren u zoveel mogelijk lopend, met de fiets, e-bike, scooter of auto te komen.

Algemene coronamaatregelen
Een aantal algemene coronamaatregelen geldt voor iedereen en overal in Nederland. De naleving van deze maatregelen hebben in het museum hoge prioriteit.

 

-  Bezoek het museum niet indien u verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden), koorts en/of benauwdheid heeft. U bent welkom als u en uw huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.
-  Was regelmatig uw handen.
-  Nies of hoest in uw elleboog.
-  Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg in een afsluitbare vuilnisbak. Was daarna uw handen.
-  Houd 1,5 meter afstand van mensen die niet behoren tot uw huishouden.
-  Schud geen handen.

In dit veiligheidsprotocol leest u hoe de algemene coronamaatregelen en branchespecifieke voorschriften er in de praktijk van onze musea uitzien.   

Toezien op naleving van maatregelen
Wij hebben uw hulp nodig bij het naleven van regels en afspraken in tijden van corona. Wij rekenen daarbij op uw verantwoordelijkheid, medewerking en begrip.
- Houd u aan de algemene coronamaatregelen die overal in Nederland gelden.
- Volg aanwijzingen op informatieborden, posters en in brochures op.
- Onze medewerkers hebben oog voor de naleving van regels.

Tijdelijk karakter
Dit protocol is vastgesteld per 1 juni 2020. De coronamaatregelen zijn continu aan verandering onderhevig. Dat betekent dat dit protocol en de verschillende maatregelen in de (nabije) toekomst ook aan verandering onderhevig zijn. Het kan dus zijn dat we maatregelen moeten verscherpen of juist kunnen versoepelen. Wij houden daarvoor continu vinger aan de pols bij de landelijke ontwikkelingen.

Uitzondering 1,5 meter afstand
Bezoekers wordt gevraagd altijd en overal 1,5 meter afstand te bewaren. Daarop zijn een beperkt aantal uitzonderingen:
- Leden van een huishouden/sociale eenheid (een gezin, partner of huisgenoten);
- Begeleiders van een bezoeker in rolstoel;
- In geval van evacuatie of bedrijfshulpverlening kan de 1,5 meter afstand in voorkomende gevallen losgelaten worden. 

Meer en up-to-date informatie website
Voor de meest recente en aanvullende informatie verwijzen we u naar onze website. Vragen over uw tickets kunt u stellen via tickets@kunstmuseum.nl, alle overige vragen via info@kunstmuseum.nl. Bij vragen over het beleid kunt u contact opnemen met onze functionaris COVID-19 maatregelen: Anne de Haij (adehaij@kunstmuseum.nl).

3. 1,5 meter afstand houden in het museum
U dient overal in het museum 1,5 meter afstand te houden. Daarbij spreken we u allereerst aan op uw eigen verantwoordelijkheid. Aanvullend hebben wij de volgende maatregelen genomen en aanpassingen gedaan aan gebouw en voorzieningen.

1. Maximale capaciteit bezoekers
We hebben onze maximale capaciteit aan bezoekers verlaagd, zodat er maximaal 459 bezoekers tegelijkertijd in de museale ruimtes van het Kunstmuseum aanwezig zijn en maximaal 116 mensen in Fotomuseum / GEM. In elke ruimte hangt een informatiepaneel met daarop het maximale aantal bezoekers per ruimte. Indien het maximale aantal bereikt is, vragen wij u om even te wachten. 

2. We spreiden het bezoek in tijd
Bezoekers moeten voorafgaand aan hun bezoek via onze website of telefonisch een ticket kopen, en daarbij een tijdslot reserveren. Een tijdslot is een starttijd waarop u het museum betreedt. U krijgt de gelegenheid om tot 30 minuten na uw starttijd het museum te betreden. Als uw starttijd bijvoorbeeld 10.00 uur is, betekent dit dat u het museum tussen 10.00 en 10.30 uur mag betreden. Deze 30 minuten speling zorgt ervoor dat u als bezoeker toch enigszins flexibel bent en de bezoekers van een tijdslot bovendien gefaseerd/ gespreid binnenkomen. Dat voorkomt dat op enig moment te veel mensen bij de entree zullen staan. Door te werken met tijdslots zorgen we ervoor dat er niet te veel mensen in het museum zijn en u goed afstand tot andere bezoekers kunt bewaren. Na entree blijft u maximaal twee uur in het museum. Ook dit zorgt ervoor dat er nooit te veel mensen in ons museum zijn. Onze routes zijn zo ingericht dat ze ongeveer twee uur duren. U dient deze verblijfsduur echter wel zelf in de gaten te houden en u kan daarop worden aangesproken door onze medewerkers.

3. We spreiden het bezoek in ruimte
Ook spreiden we onze bezoekers zoveel mogelijk in ruimte. Gelukkig is dat goed mogelijk. Door het grote aantal vierkante meters van het Kunstmuseum kunnen we zelfs twee routes door het museum uitzetten. Zo kunt u goed 1,5 meter afstand houden en voorkomen we wachtrijen voor kleine museumzalen. De routes zorgen er ook voor dat overal in het museum sprake is van eenrichtingsverkeer. Ons museum is door architect H.P. Berlage zo ontworpen, dat u al dwalend door ons gebouw op verschillende tentoonstellingen en collecties stuit. Dat principe hebben wij met de huidige routes ook zoveel mogelijk in ere gehouden. Elke route bestaat uit een combinatie van tijdelijke tentoonstellingen en vaste collectie. Bij het reserveren van uw ticket en tijdslot dient u ook al te kiezen voor een van deze twee routes. Het is niet mogelijk om in het museum nog van route te veranderen of twee routes achter elkaar te volgen.

4. We leiden bezoek op aangepaste wijze door het museum
Er zijn twee routes in het Kunstmuseum: de Berlage route en Mondriaan route. Beide kennen een dwingende navigatie en er geldt eenrichtingsverkeer. Speciale bewegwijzering in de naam en kleur van de door u gekozen route leidt u door het museum. Een aantal kleine zalen is afgesloten en bezoekers krijgen alle zaalteksten mee in een brochure, zodat er geen groepsvorming ontstaat bij de wandteksten in de tentoonstellingszalen. We bieden tijdelijk geen audiotour en rondleidingen aan.

Voor Fotomuseum/ GEM koopt u zoals gewoonlijk één ticket, waarmee u beide musea kunt bezoeken. Hier is één route uitgezet, die langs alle tentoonstellingen leidt. In GEM en Fotomuseum volgt u de route aan de hand van bewegwijzering en ook hier geldt overal eenrichtingsverkeer.

5. Groepsbezoek is niet toegestaan
Voorlopig staan wij groepsbezoeken niet toe. Er vinden dus geen rondleidingen plaats en we ontvangen geen schoolklassen. Onze educatieprogramma’s, zoals het Kinder- en Familieatelier, vinden voorlopig ook geen doorgang. U mag het museum alleen als groep bezoeken als u tot hetzelfde huishouden (gezin, partner, huisgenoot) behoort. Het is niet mogelijk om als groep een tijdslot te boeken. Indien u in het museum alsnog een groep vormt, wordt u gevraagd het museum te verlaten.

6. Onze medewerkers op zaal zijn er om u te helpen
Onze medewerkers zijn er om u te helpen. Zij helpen u bij de route, maar kunnen u ook aanspreken op de naleving van de algemene coronamaatregelen en specifieke museummaatregelen. Zo kunnen zij u bijvoorbeeld aanspreken als u geen 1,5 meter afstand bewaart tot andere bezoekers of als u van de route afwijkt. Wij vragen u om uw medewerking en uw begrip. Naleving van de regels is namelijk niet alleen in uw belang, maar ook in dat van andere bezoekers en onze medewerkers.

 

4. Extra hygiënemaatregelen
U dient altijd en overal de landelijke richtlijnen met betrekking tot persoonlijke hygiëne na te leven. Aanvullend treffen wij een aantal hygiënemaatregelen.

1. Naleving schoonmaakprotocollen
Goede hygiëne en regelmatige reiniging zijn van belang om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In nauwe samenwerking met ons schoonmaakbedrijf zorgen wij ervoor dat ons gebouw en onze voorzieningen dagelijks intensief worden gereinigd. Daarbij volgen we de protocollen van de schoonmaakbranche. We zien er nauwgezet op toe dat deze schoonmaak grondig en volgens de regels wordt uitgevoerd. Van onze bezoekers vragen we onze collega’s die de schoonmaak verrichten de ruimte te geven als zij passeren of aan het werk zijn en ook ruimtes te verlaten als zij daarom vragen.

2. Extra aandacht voor contactpunten
Aanvullend op de reguliere schoonmaak voorzien we elk uur in de reiniging van verschillende contactpunten in het museum, zoals deurknoppen, deurduwers, liftknopjes en trapleuningen. Pinautomaten worden regelmatig gereinigd, evenals de winkelmandjes in de museumwinkel en tafels in het Grand Café. Op verschillende plekken zijn contactpunten afgeplakt, indien niet strikt noodzakelijk voor gebruik.

3. Extra aandacht voor sanitair
Onze toiletten zijn toegankelijk en worden elk uur gereinigd. Bij de toiletten in de centrale hal is continu een toiletmedewerker aanwezig. Wij vragen u de aanwijzingen van de toiletmedewerker op te volgen. De deur naar alle andere toiletgroepen staat standaard open, zodat van buitenaf goed zichtbaar is of een toilet bezet is. Bezoekers wordt gevraagd voor en na het toiletbezoek de handen te reinigen met water en zeep en/of desinfectiegel.

4. Bescherming van bezoeker en medewerker bij contact
Onze medewerkers houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar en de bezoeker. Onze kassa-, garderobe-, informatie-, museumwinkel- en cateringmedewerkers werken met handschoenen aan. Deze medewerkers en de bezoekers worden tevens beschermd door een glazen of plexiglas afscherming of spatscherm. 

5. Geen interactives
We bieden voorlopig geen apparatuur aan, waarbij contact en/of hergebruik nodig is. Dit betekent dus dat we niet werken met audiotourapparatuur, koptelefoons of installaties die anderszins vragen om aanraking of hergebruik. Dit betekent helaas ook dat Wonderkamers, waarin wordt gewerkt met tablets, niet open gaat.

6. Onze deuren staan open
Onze museumgebouwen hebben een groot aantal deuren. Een aantal daarvan wordt permanent opengezet, zodat u deurklinken- en duwers niet hoeft aan te raken. Een aantal deuren heeft echter een functie voor het klimaat in onze zalen. Om de kunst in optimale staat te houden, zijn specifieke klimatologische omstandigheden op zaal nodig. Onze klimaatinstallaties zorgen daarvoor. Een aantal deuren moet dicht blijven, zodat het klimaat in de zalen constant blijft. Deze deuren dient u dus zelf te openen. Om die reden vragen we u op meerdere punten uw handen te reinigen, worden alle deurduwers elk uur schoongemaakt en zal de beveiliger op zaal ook regelmatig de deurduwers reinigen met een desinfectiespray.

7. Reinigingspunten
Wij bieden op verschillende plekken een ‘reinigingspunt’ aan. U vindt hier desinfectiegel om uw handen te reinigen. Alle bezoekers wordt gevraagd voor binnenkomst de handen hiermee te reinigen. Ook voor en na het toiletbezoek, voor het binnentreden van de winkel en de horeca wordt bezoekers gevraagd bij een reinigingspunt de handen te reinigen.

 

5. Informatievoorziening / communicatie
Per 1 juni is een museumbezoek anders dan voor 13 maart: de dag waarop ons museum de deuren sloot. Dat zal voor veel mensen wennen zijn. Daarom is goede informatievoorziening en heldere communicatie belangrijk. Wij doen ons uiterste best om u voorafgaand, tijdens en na uw bezoek zo goed mogelijk te informeren.

Voorafgaand aan uw bezoek
Op kunstmuseum.nl, fotomuseumdenhaag.nl en gem-online.nl vindt u alle informatie over onze tentoonstellingen, collectie en de speciale maatregelen die wij nemen met betrekking tot COVID-19 (coronavirus). U vindt hier ook een ticket-knop die u geleidt naar onze ticketomgeving. U wordt hier gevraagd op welke datum en welk tijdstip u het museum wilt bezoeken, maar ook welke route u in het Kunstmuseum wilt volgen. Aanvullend stellen wij vragen over met wie u komt en of u gebruik wilt maken van onze service voor het lenen van rolstoelen, rollators of buggy’s.

In deze ticketomgeving informeren wij u ook over de algemene coronamaatregelen en de voor onze musea geldende maatregelen. Ook stellen wij de vraag of u een aantal aan COVID-19 gerelateerde gezondheidsklachten heeft. Wij zijn verplicht deze vraag aan alle bezoekers te stellen. Indien u aangeeft dat u of een van uw huisgenoten deze klachten heeft, kunt u geen ticket aanschaffen en mogen wij u niet toelaten in het museum. Wij rekenen bij het beantwoorden van deze vraag op uw eigen verantwoordelijkheid. Wij vragen u ook akkoord te gaan met onze
aangepaste bezoekersvoorwaarden.

We hebben alle maatregelen en spelregels tot slot ook uitgelegd in een instructievideo. Zo krijgt u van tevoren al een beeld van uw museumbezoek.

Voor het reserveren van een ticket is een speciale klantenservice ingericht om u te helpen als u er niet uitkomt. De klantenservice is van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur te bereiken via
tickets@kunstmuseum.nl en 070-3381192. Bij uitzondering kunnen zij het ticket telefonisch voor u reserveren. U heeft altijd een geldig emailadres nodig, waarop u uw e-ticket ontvangt.

Tijdens uw bezoek
In het museum verwelkomt een medewerker u bij de entree. Vanaf de entree ziet u meteen markeringen en bewegwijzering die u op de routing attenderen. Bij de kassa wordt uw ticket (en eventueel aanvullend uw kortingspas) gescand en krijgt u een plattegrond met de door u gekozen route. Ook ontvangt u een brochure waarin u alles leest over de tentoonstellingen en kunstwerken uit onze collectie. De wandteksten die u onderweg tegenkomt, staan ook allemaal in deze brochure, zodat u op zaal niet lang hoeft stil te staan.
De kassamedewerker geeft u ook een sticker met daarop de naam en kleur van de door u gekozen route. U bent verplicht deze zichtbaar op uw kleding te dragen, zodat onze medewerkers weten welke route u heeft gekozen. Zo kunnen zij u helpen bij het navigeren door het gebouw. Tijdens uw bezoek volgt u de route via uw plattegrond en via speciaal daarvoor aangebrachte bewegwijzering. Ook staat per zaal aangegeven hoeveel mensen zich maximaal in de ruimte mogen bevinden. De bewegwijzering van uw route is herkenbaar aan de kleur en naam van uw route en opeenvolgende nummers. Uiteraard kunt u altijd onze medewerkers om hulp vragen.

Bij de ingang van sanitair, horecavoorziening en museumwinkel staan aanvullende maatregelen op een informatiebord. De spelregels voor horeca en winkel zijn soms anders of strenger dan op andere plekken in het museum, omdat horeca en detailhandel zich aan andere en voor die branche specifieke coronamaatregelen moeten houden. Wij vragen u de regels voor het gebruik van de horecavoorziening en winkel en aanwijzingen daarover van ons personeel op te volgen.

Na uw bezoek
De brochure die u tijdens uw bezoek krijgt, bevat alle wand- en zaalteksten en verdiepende verhalen bij kunstwerken. Wij hopen dat u zo ook na uw bezoek nog kunt genieten van onze kunst. Ook kunt u altijd nog een kijkje nemen op onze websites, waar u via de Collectiepagina’s een groot deel van onze collectie kan bekijken. De Dijsselhofkamer, die helaas tijdelijk niet toegankelijk is, kunt u alsnog bekijken via een virtuele tour. Ook kunt u ons op Facebook, LinkedIn, Instagram of Twitter volgen voor het laatste nieuws en verhalen over onze kunstwerken. Tot slot ontvangt u op het emailadres van uw reservering na afloop van uw bezoek een email met een aantal vragen over uw bezoek. Wij hopen dat u deze vragen wilt beantwoorden, zodat wij onze maatregelen en gastvrijheid kunnen monitoren, evalueren en bijstellen.

Kernteam en functionaris coronamaatregelen
Elk museum is verplicht een kernteam en functionaris met betrekking tot coronamaatregelen aan te stellen. Dit kernteam is voor Kunstmuseum Den Haag, Fotomuseum Den Haag en GEM. Museum voor Actuele Kunst als volgt:

Kernteam
Benno Tempel (algemeen directeur)
Hans Buurman (adjunct directeur)
Anne de Haij (projectleider heropening)
Irma Benliyan (hoofd marketing en communicatie)

Heeft u vragen over ons beleid en de maatregelen die wij treffen voor een veilig en verantwoord museumbezoek? Neem dan contact op met onze functionaris:
Anne de Haij I
adehaij@kunstmuseum.nl6. Toegankelijkheid
Kunstmuseum, Fotomuseum en GEM willen dat iedereen zich welkom voelt. Toch zijn onze gebouwen niet altijd even toegankelijk voor mensen die in een rolstoel of scootmobiel zitten, slecht ter been zijn of een aangepast toilet nodig hebben. De coronamaatregelen maken ook nog eens dat navigeren aan veel regels gebonden is.

Rolstoelvriendelijke route
Om toch toegankelijk te blijven, hebben wij in het Kunstmuseum een rolstoelvriendelijke route gemaakt. Deze route is toegankelijk voor mensen in een rolstoel, scootmobiel, met een rollator, bezoekers die om andere redenen geen trappen kunnen lopen en/of een aangepast toilet willen gebruiken en bezoekers met een kinderwagen. De rolstoelvriendelijke route is voor een groot deel gelijk aan de reguliere Berlage Route of Mondriaan Route. Alleen bij de 2 punten op de route waar de bezoeker met een trap naar etage +1 en daarna naar begane grond gaat, wijkt u als gebruiker van de rolstoelvriendelijke route af van de route, richting de lift. De liften zijn tijdelijk alleen beschikbaar voor gebruikers van deze rolstoelvriendelijke route, zodat het gebruik beperkt blijft. Bij deze lift bevindt zich ook het aangepaste toilet.

In Fotomuseum/GEM geldt één route voor alle bezoekers. Voor het gebruik van de lift kunt u afwijken van de reguliere route. Dit staat aangegeven op de bewegwijzering. Het aangepaste toilet bevindt zich in het entreegebied, aan het begin en einde van de route.

Voor uitgebreide informatie over de toegankelijkheid:

https://www.kunstmuseum.nl/nl/bezoek/toegankelijkheid
https://www.fotomuseumdenhaag.nl/nl/toegankelijkheid

Hulp bij de rolstoelvriendelijke route
De centrale lift is tijdelijk alleen in gebruik voor gebruikers van de rolstoelvriendelijke route. Daarom vragen wij u of u uw komst vooraf zou willen melden via tickets@kunstmuseum.nl of door te bellen met 070-3381219. Als u uw komst liever niet vooraf meldt, vragen wij u zich bij aankomst in het museum te melden bij de informatiebalie. U ontvangt daar een speciale plattegrond met de aangepaste route en onze medewerkers begeleiden u dan naar de lift. In de Berlage route en Mondriaan route komt u halverwege bij een trap waar de bezoeker afdaalt naar niveau begane grond. U kunt als gebruiker van de rolstoelvriendelijke route een alternatieve route volgen, waarmee u terugkeert naar de centrale lift. Andere bezoekers mogen deze alternatieve route niet volgen. Om die reden wordt u op deze alternatieve route begeleid door een van onze medewerkers. Zij staan klaar om u te helpen, maar spreekt u een van de medewerkers in de zalen ook vooral aan als u verder wilt.

Niet zelfstandig te bezoeken tentoonstellingen
Twee zones in het museum die normaal wel toegankelijk zijn, zijn door onze coronamaatregelen nu niet zelfstandig te bezoeken. Het betreft Het Wonder van Delfts Blauw en de Projectenzaal, waar bij heropening van het museum de tentoonstelling met werk van Navid Nuur te zien is. De rolstoelvriendelijke route leidt u om deze zones heen. Wilt u deze tentoonstellingen toch graag bezichtigen? Meld dit dan bij de informatiebalie van het museum, dan zorgen we dat een van onze medewerkers u hierbij helpt. 

In de online ticketomgeving kunt u aangeven of u een begeleider wenst mee te nemen. Zoals u van ons gewend bent, mag hij of zij gratis naar binnen. De begeleider dient echter wel aangemeld te worden voor een tijdslot en route, net als u.

U kunt in het Kunstmuseum gebruik maken van leenrolstoelen, rollators en buggies. Wij raden u aan deze altijd te reserveren via tickets@kunstmuseum.nl. De rolstoelen, rollators en buggies worden na elk gebruik gereinigd. In het Fotomuseum/GEM hebben wij geen rolstoelen, rollators of buggies te leen.

Tot slot
Wij doen er alles aan om uw bezoek aan het Kunstmuseum, Fotomuseum en GEM zo prettig mogelijk te maken. Daarbij is het streven altijd dat uw bezoek zo autonoom en zelfstandig mogelijk is. Door onze speciale coronamaatregelen is de vrijheid tot vrije navigatie in onze musea beperkt. Wij beseffen ons dat dat voor alle bezoekers, maar in het bijzonder voor bezoekers die slecht ter been zijn, in een rolstoel of scootmobiel zitten of een aangepast toilet nodig hebben extra gecompliceerd is. U heeft daarom wellicht meer assistentie nodig van onze medewerkers dan u gewend bent. Onze excuses daarvoor. Onze publieksmedewerkers en beveiligers zijn goed op de hoogte van de nieuwe routes voor bezoekers. Zij zullen u dus altijd helpen om te navigeren door het gebouw. Schroom niet om hen aan te spreken.

 

Bijlage 1
Aanpassing van voorzieningen en services

Om veilig en verantwoord te kunnen heropenen, zijn enkele van onze voorzieningen en services tijdelijk aangepast of niet beschikbaar. Hierover wordt u via de website, onze online ticketomgeving en in het museum geïnformeerd.

Ticketverkoop
Ticketverkoop is alleen voorafgaand aan uw bezoek en online en bij uitzondering telefonisch mogelijk. U kunt maximaal 8 weken vooruit boeken. U heeft altijd een geldig en werkend emailadres nodig. Onze klantenservice helpt u graag bij het navigeren door de online ticketomgeving. Indien u er alsnog niet uitkomt, is telefonische reservering van een ticket mogelijk. U kunt geen tickets bij onze kassa in het museum kopen. Wij vragen u zonder ticket niet naar ons museum te komen.

Garderobe en lockers
Wij vragen alle bezoekers van het Kunstmuseum, Fotomuseum en GEM om jassen en tassen zoveel mogelijk thuis te laten. Tassen tot A4-formaat mogen mee het museum in. Alle andere tassen niet. De capaciteit van onze garderobes is beperkt, omdat wij jassen en tassen op ruime afstand van elkaar hangen, zodat zij elkaar niet raken. Als onze garderobe vol is, en u heeft een tas groter dan A4-formaat bij u, dan mag u het museum helaas niet in. De bewaakte garderobe in het Kunstmuseum is open, de lockers zijn gesloten. In Fotomuseum/GEM zijn de onbewaakte garderobe en lockers beide geopend. Vanwege de smalle gang waar garderobe en lockers zich bevinden, geldt hier de regel dat er maar een bezoeker per keer de garderobe- en lockergang in mag. Bezoekers hangen zelf hun jas op. Een aantal garderobehaken is afgeschermd om de afstand tussen jassen te borgen. In Fotomuseum/GEM is een beperkt aantal lockers beschikbaar. Bij de kassa kunt u tegen €2 borg een gereinigde sleutel voor een locker krijgen.

Toiletten
Onze toiletten zijn toegankelijk en worden elk uur gereinigd. De toiletten bevinden zich op verschillende plekken in het Kunstmuseum, Fotomuseum en GEM. Omdat u in het Kunstmuseum een vaste route volgt, dient u van tevoren rekening te houden met de locatie van de toiletten. Vanwege het eenrichtingsverkeer kunt u namelijk niet terugkeren. Op de plattegrond die u kunt downloaden in de ticketomgeving en die u krijgt bij de kassa staan de toiletten gemarkeerd. Bij aankomst kunt u uiteraard gebruik maken van de toiletten in het entreegebied. Daarna vindt u op de Berlage route nog één toilet en op de Mondriaan route nog drie. Bij de toiletten in de centrale hal van het Kunstmuseum houdt een toiletmedewerker zicht op het aantal mensen dat de toiletgroepen betreedt. Bij de andere toiletten worden de deuren naar de toiletgroepen permanent opengezet, zodat u zicht heeft op de bezetting. Bij de toiletten kunt u uw handen wassen met zeep en voor de ingang staat een ‘reinigingspunt’ waar u uw handen met desinfectant kan reinigen. In Fotomuseum/GEM is één centrale toilettengroep waar u voor en na uw bezoek gebruik van kunt maken. Ook hier kunt u niet halverwege de route terugkeren.

Aangepaste toiletten
Kunstmuseum, Fotomuseum en GEM hebben een aangepast toilet. De afmetingen van het toilet vindt u op de website, op de pagina ‘Toegankelijkheid’. De routes in het Kunstmuseum sluiten niet aan op het aangepaste toilet. Daarom is een speciale rolstoelvriendelijke route gemaakt voor mensen die in een rolstoel of scootmobiel zitten, met een rollator komen, of om andere redenen gebruik willen maken van de lift en aangepaste toiletten. Maak bij de informatiebalie kenbaar dat u gebruik wilt maken van de speciale rolstoelvriendelijke route, dan helpen wij u verder.

Liften
Kunstmuseum, Fotomuseum en GEM kennen meerdere etages en hoogteverschillen. In de normale situatie kunt u altijd terugkeren naar de centrale lift om van etage te wisselen. Dat is als gevolg van de speciale routes niet mogelijk. Om onze musea toch toegankelijk te maken voor mensen die geen trap kunnen lopen, is een speciale rolstoelvriendelijke route die wel aansluit op de liften ontwikkeld. De lift is per 1 juni uitsluitend in gebruik voor mensen die de rolstoelvriendelijke route volgen. Zo beperken we het gebruik van de lift zoveel mogelijk. De liften zijn klein en dus mag er maximaal een persoon tegelijk in de liften in Kunstmuseum en Fotomuseum. In geval van een begeleider bij een bezoeker in een rolstoel wordt een uitzondering gemaakt.

Informatiebalie
In de centrale hal van het Kunstmuseum vindt u onze informatiebalie. Dit is de plek waar u informatie over tentoonstellingen, onze collectie en de voorzieningen krijgt. Ook vindt hier de uitgifte van rolstoelen, rollators en buggies plaats. Er zijn speciale rolstoelplattegronden beschikbaar. Onze informatiemedewerkers bevinden zich wel achter een plexiglas afscheiding en dragen handschoenen. In Fotomuseum/ GEM is geen informatiebalie. Hier voorziet de kassa in de belangrijkste informatievoorziening.

Aula
In onze aula vonden voorheen evenementen en lezingen plaats. In verband met het verbod op evenementen en samenkomsten van groepen groter dan 3 is de aula tot nader orde gesloten.

Horecavoorziening
In het Kunstmuseum is een horecavoorziening: het Grand Café. Deze is in verband met de coronamaatregelen verplaatst naar de Tuinzaal van het museum. Op beide routes komt u ongeveer halverwege aan bij de Tuinzaal. Daar kunt u genieten van een kopje koffie of kleine lunch. Het horecateam heeft verschillende maatregelen genomen om een veilig en verantwoord horecabezoek mogelijk te maken. Zo zal het assortiment grotendeels verpakt zijn, werken we met disposables, dragen de medewerkers handschoenen en kunt u alleen met pin betalen. Tafeltjes staan ruim 1,5 meter uit elkaar, waardoor de capaciteit beperkt is. Wij vragen om uw begrip. De speciale regels met betrekking tot de horeca staan op een informatiebord bij de ingang van de Tuinzaal vermeld. Wees er alert op dat u niet, zoals u wellicht gewend bent, bij binnenkomst een kopje koffie kunt drinken of na het passeren van de Tuinzaal weer terugloopt voor een hapje of drankje. Het gebruik van horeca is dus op 1 punt en 1 moment tijdens uw bezoek mogelijk.

In Fotomuseum/GEM is restaurant Gember geopend voor publiek. Ook hier gelden speciale voorwaarden en maatregelen, aangegeven op een informatiebord bij de ingang. U kunt alleen aan het begin en einde van uw museumbezoek naar Gember.

Museumwinkel
De museumwinkel in het Kunstmuseum is per 1 juni geopend. U winkelt in verband met de coronamaatregelen verplicht met een winkelmandje, dat na elk gebruik door onze medewerkers wordt gereinigd. Als de winkelmandjes op zijn, dient u voor de ingang te wachten. Het aantal mandjes is maatgevend voor het aantal mensen dat maximaal tegelijk de winkel in mag. Ons assortiment is aangepast en u volgt een aangegeven route door de winkel. Een aantal producten zal alleen vanachter de kassa worden verkocht. Wij vragen om uw begrip. In Fotomuseum/GEM is tijdelijk een zeer beperkt aantal catalogi te koop bij de kassa.

 

Bijlage 2
Tentoonstellingszalen die gesloten zijn voor (een deel van het) publiek

Als gevolg van de speciale maatregelen is een aantal delen van het museum niet toegankelijk. Het gaat om de volgende zalen/ delen:

Dijsselhofkamer
Het Kunstmuseum heeft een aantal stijlkamers, waarin u kennis maakt met complete interieurs uit een bepaalde stijlperiode. Een daarvan is de Dijsselhofkamer, ontworpen door Gerrit Willem Dijsselhof. Deze kamer is klein, alleen toegankelijk via twee kleine deuren en er hangen in de deuropening zware gordijnen die het licht weren. In deze kamer kunnen wij uw veiligheid momenteel niet garanderen en daarom is deze stijlkamer voorlopig niet toegankelijk. Onze conservator moderne toegepaste kunst vertelt u in een virtuele rondleiding graag over deze prachtige kamer.

Het Wonder van Delfts Blauw
Helaas is het Wonder van Delfts Blauw, onze permanente opstelling van de collectie Delfts aardewerk, inclusief de stijlkamers waarin deze presentatie zich bevindt, als gevolg van de coronamaatregelen niet rolstoeltoegankelijk. Bezoekers in een rolstoel, scootmobiel of met rollator worden via de rolstoelvriendelijke route omgeleid naar de tijdelijke tentoonstelling Koninklijk Blauw.

Museumatelier
Achterin de vaste presentatie Mondriaan & De Stijl bevindt zich ons Museumatelier. Hier vonden in het weekend educatieprogramma’s plaats, waaronder ons Kinderatelier en Familieatelier. Helaas is het onder de huidige omstandigheden en met de huidige verplichte maatregelen nog niet mogelijk om die educatie-activiteiten te hervatten. Het atelier is daarom tot nader orde gesloten.

Wonderkamers
Op etage -1 vindt u Wonderkamers: een interactieve museumgame waarin kinderen en gezinnen spelenderwijs onze collectie leren kennen. Wonderkamers bestaat uit meerdere kleine interactieve spelkamers en spelers gebruiken een tablet en diverse touchscreens bij de uitvoering van het spel. Wij kunnen op dit moment de 1,5 meter afstand en de reiniging van al deze interactives niet borgen en daarom vinden wij het op dit moment nog niet verantwoord om Wonderkamers te openen. Wonderkamers is daarom tot nader orde gesloten.