Contact vriendenvereniging

Adres

Postbus 72
2501 CB Den Haag

info@vriendenkunstmuseum.nl
06 - 146 29 142

        

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:     

   
Renée Besteman Voorzitter, communicatie en vriendenactiviteiten
Frenk Nitzsche Penningmeester, ledenadministratie en contactpersoon vrijwilligers
Kitty Braaksma Secretaris 
Merijn Coumans  Schenkingen
Diny Zwartjes Coördinatie vrijwilligers