31 March 2018 till 08 July 2018

The Female Touch

Since the 1980s female artists have transformed figurative painting. Their portraits address contemporary social problems and issues concerning gender, religion, racism and sexuality, and respond to art historical traditions like the erotic depiction of women. The Female Touch explores how women use the body in painting.

Since the early 1990s American artist Lisa Yuskavage has been creating her own fantastic female world in which sexuality and eroticism are part of the everyday. Apparently innocent women take centre stage in her dreamlike interiors. The soft, smooth look of the paintings attracts us, but the overt eroticism leaves us with an uncomfortable sensation.

Humans and the human body are the starting point for Marlene Dumas. She is guided by experiences from her own personal life, the art world and society. Her paintings always contain multiple references, including to sexual and political issues. Natasja Kensmil uses important historical figures to raise issues like seduction and violence in relations between men and women. Her sister Iris Kensmil often paints African-American and other activists in a style that is clearly drawn from western painting traditions, in an attempt to give them a place in the European canon. Ina Van Zyl focuses on the shame and embarrassment still associated with the body.

Yet this is not just a contemporary practice. The Female Touch shows us that early modern artists like the German Expressionist Paula Modersohn-Becker and Dutch painter Charley Toorop also took their own identity as the basis for their drawings and paintings. The surprising combination of works in this exhibition is drawn from the Gemeentemuseum’s own collection and the Monique Zajfen Collection.

Monique Zajfen Collection

The Monique Zajfen Collection is a collection of contemporary art owned by the De Broere Charitable Foundation, which includes work by artists like Marlene Dumas, Luc Tuymans, Thomas Schütte and Stephan Balkenhol. Monique Zajfen was a close friend of the Broere family and former owner of Galerie 121 in Antwerp. The Monique Zajfen Collection has been on long-term loan to the Gemeentemuseum since 2014. Twice a year the museum stages an exhibition combining work from the collection with work from its own collection, displayed in a specially designed gallery.

 

De Amerikaanse kunstenaar Lisa Yuskavage creëert sinds de vroege jaren negentig haar eigen fantastische vrouwelijke wereld waarin seksualiteit en erotiek dagelijkse kost zijn. In dromerige interieurs spelen onschuldig ogende vrouwen de hoofdrol. De zachte, gladde uitstraling van de schilderijen trekken de toeschouwer aan, maar de uitgesproken erotiek laat ook een gevoel van ongemak na.

De mens en zijn lichaam is het vertrekpunt van Marlene Dumas, waarbij ze zich laat leiden door ervaringen uit haar eigen leven, de kunstwereld en de samenleving. In Dumas' schilderijen schuilen altijd meerdere verwijzingen, ook naar seksuele en politieke kwesties.

Ina Van Zyl focust zich op de schaamte die nog steeds rondom het lichaam hangt. Nastasja Kensmil kaart via belangrijke historische figuren thema’s als verleiding en geweld tussen mannen en vrouwen aan. Haar zus Iris Kensmil beeldt vaak Afro-Amerikaanse en andere activisten af in een stijl die duidelijk aan de westerse schildertradities is ontleend. Zo probeert ze hen een plaats in de Europese canon te geven.

Toch blijkt dit geen unieke hedendaagse praktijk. In The Female Touch zien we ook dat (vroeg) moderne kunstenaars als de Duitse expressionist Paula Modersohn-Becker en de Nederlandse Charley Toorop al hun eigen identiteit als uitganspunt namen voor tekeningen en schilderijen. Voor deze verrassende samenstelling is geput uit de collecties van het Gemeentemuseum en de Monique Zajfen Collectie.

Monique Zajfen Collectie

De Monique Zajfen Collectie is de collectie hedendaagse kunst van De Broere Charitable Foundation en bevat werk van kunstenaars als Marlene Dumas, Luc Tuymans, Thomas Schütte en Stephan Balkenhol. Monique Zajfen was een geliefde vriendin van de Broere-familie en voormalig eigenaar van Galerie 121 in Antwerpen. Sinds 2014 heeft het Gemeentemuseum de Monique Zajfen Collectie in langdurige bruikleen. Twee keer per jaar stelt het museum een tentoonstelling samen waarin werk uit deze collectie wordt gecombineerd met werk uit de eigen collectie.