Beneficiënten

Het Kunstmuseum Den Haag ontvangt genereuze, structurele steun van verschillende organisaties.

Gemeente Den Haag

Het Kunstmuseum Den Haag ontvangt een aanzienlijke bijdrage van de Gemeente Den Haag, dat daarmee één van de belangrijkste partners van het museum is. Jaarlijks besteedt het Kunstmuseum gemiddeld de helft van de Kunstenplanbijdrage aan behoud en beheer van gebouw en collecties. De zeer omvangrijke collectie, van wereldklasse, die het museum beheert is eigendom van de Gemeente. Om alle Hagenaars en Hagenezen daarmee kennis te laten maken, organiseert het museum onder andere het Stadsdelenproject.

VriendenLoterij

Het museum ontvangt een vaste bijdrage van 500.000 euro per jaar dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij. Daarnaast ontvangt het museum via het zogeheten ‘geoormerkt werven’, waarbij deelnemers specifiek voor het Kunstmuseum meespelen, ook nog eens een aanzienlijk bedrag per jaar. In 2019 was dat 290.819 euro. Benno Tempel, algemeen directeur van het Kunstmuseum: “Wij zijn de deelnemers van de VriendenLoterij ontzettend dankbaar. Mede door hun bijdrage kunnen we unieke aankopen doen voor onze collectie, prachtige tentoonstellingen maken en projecten uitvoeren die een breed publiek – jong en oud - bereiken. Dat maakt voor het museum echt verschil.” Meer informatie vindt u hier.

Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. De structurele bijdrage van het Mondriaan Fonds is voor de continuïteit en de (inter)nationale ambities ten aanzien van de collectie van het Kunstmuseum van groot belang. Daarnaast ontvangt het Kunstmuseum met enige regelmaat incidentele bijdragen voor bijzondere projecten, die zonder steun van het fonds niet gerealiseerd kunnen worden.

Vereniging Rembrandt

Diverse cruciale aankopen die het Kunstmuseum deed, werden voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door bijdragen van de Vereniging Rembrandt. Als onafhankelijke, particuliere organisatie kijkt de vereniging niet alleen naar het belang van individuele museumcollecties maar dat van de Nederlandse openbare kunstcollectie als geheel. Via deze link vindt u aankopen die de Vereniging Rembrandt (mede) mogelijk heeft gemaakt.

Rabobank Regio Den Haag

Rabobank Regio Den Haag en het Kunstmuseum maken museumlessen bereikbaar voor kinderen in verschillende gemeenten in de regio Den Haag. Van alle reguliere basisscholen in deze gemeenten mag één klas kosteloos naar het museum. De kosten voor het culturele uitstapje – inclusief busvervoer, museumles en een tas vol creatieve en nuttige spullen – worden door het Kunstmuseum en de Rabobank gedragen. Op die manier wordt een stevige impuls gegeven aan museumbezoek door basisschoolkinderen.

NN Group / Nationale-Nederlanden

NN Group is gewaardeerd partner van het Kunstmuseum Den Haag, waarbij sinds 2015 drie nieuwe grote exposities zijn ondersteund. In 2015 was dat Kleur Ontketend, in 2016 Van Rodin tot Bourgeois: Sculptuur in de 20ste eeuw. Dit jaar is Nationale-Nederlanden partner van De ontdekking van Mondriaan. Amsterdam | Parijs | Londen | New York. Het partnership komt onder meer tot uiting in familiedagen voor NN Group medewerkers en consumentenacties.

Het Kunstmuseum ontvangt verder belangrijke steun, financieel en anders)zins, van onder meer de volgende partijen