Fonds Kunstmuseum

Bouw mee aan een mooie toekomst!

Het lijkt misschien vanzelfsprekend dat u in het Kunstmuseum van zoveel moois kunt genieten, maar er komt veel bij kijken om dat te realiseren. Subsidie van de gemeente Den Haag, bijdragen van Vrienden, vermogensfondsen en zakelijke sponsoring zijn – hoe substantieel ook – ontoereikend en staan onder druk. Daardoor is het voortdurend spannend of grote ambities gerealiseerd kunnen worden. Financiële steun van particulieren is dan ook onmisbaar en zal zelfs steeds belangrijker worden.

Koop een bouwsteen!
We nodigen u uit donateur te worden middels een periodieke schenking van ten minste €500 per jaar of door het Kunstmuseum op te nemen in uw testament. Daarmee schaft u een of meerdere - symbolische – bouwstenen aan. De bouwstenen van Fonds Kunstmuseum leggen samen een stevig fundament voor de toekomst.

Donateurs van Fonds Kunstmuseum dragen actief bij aan een succesvolle toekomst van het museum. Meerjarige betrokkenheid zorgt er bovendien voor dat het museum langer vooruit kan plannen, bijvoorbeeld om bijzondere werken of grotere tentoonstellingen uit het buitenland naar Nederland te halen. Middelen uit het Fonds Kunstmuseum worden gebruikt om uitzonderlijke aankopen te doen, restauraties, publicaties en tentoonstellingen mogelijk te maken, maar ook om jaarlijks zo'n 33.000 jongeren en nieuw publiek kunst te laten beleven. Uiteraard worden donateurs op de hoogte gehouden van de bestedingen. 

Bij een periodieke schenking, krijgt u een deel van uw gift terug van de belastingdienst. Bereken hier uw fiscale voordeel. Wilt u overgaan tot een periodieke gift? Gebruik hiervoor de formulieren onderaan deze pagina. 

2. Een top museum blijven - KleurOntketend Kees van Dongen Portret van Dolly - Gerrit Scheurs.jpg

Nauw betrokken
Wij betrekken u op passende wijze bij tentoonstellingen en activiteiten van het Kunstmuseum, verwelkomen u bij speciale gelegenheden en organiseren exclusieve kijkjes achter de schermen. Hieronder leest u meer over de tegenprestaties bij de verschillende bouwstenen.

Een bouwsteen - vanaf € 500 (jaarlijks voor minimaal 5 jaar)

 • Altijd welkom in het museum
 • Vriendenlidmaatschap gedurende de looptijd van de schenking (desgewenst)
 • U ontvangt regelmatig per post en/of per e-mail informatie over Fonds Kunstmuseum en Kunstmuseum Den Haag
 • Uitnodiging voor een selectie van openingen van tentoonstellingen in het Kunstmuseum, Fotomuseum en KM21
 • Jaarlijks een catalogus cadeau
 • Jaarlijks een kijkje achter de schermen, preview of bijzondere rondleiding


Twee tot tien bouwstenen - vanaf € 1.000 (jaarlijks voor minimaal 5 jaar)

 • Bovenstaande privileges, plus:
 • Uitnodiging voor het jaarlijkse begunstigersdiner
 • Jaarlijkse donateursrondleiding
 • Uitnodiging voor VIP openingen en speciale voorontvangsten
 • Naamsvermelding op de website en in het jaarverslag (desgewenst)


Tien bouwstenen of meer - vanaf € 5.000 (jaarlijks voor minimaal 5 jaar)

 • Bovenstaande privileges, plus:
 • Depotbezoek onder begeleiding van de directeur
 • Privérondleiding door een conservator voor een groep van max. 10 personen
 • Naamsvermelding bij de entree van het museum en in een selectie van gedrukte uitgaven  (desgewenst)


Fonds op Naam - vanaf € 10.000 (jaarlijks voor minimaal 5 jaar)
Met uw eigen Fonds op Naam draagt u op zeer persoonlijke wijze bij aan het museum. In overleg bepaalt u de bestemming voor uw bijdrage en gaan wij met u in gesprek over nadere wensen.

Het Kunstmuseum is het mooiste museum van Nederland, één van de kroonjuwelen van Den Haag. Met zijn lichte ruimtes die je omarmen en de aangename cadans van wisselende tentoonstellingen en vaste collectie, voelt het museum als mijn tweede huis.

- Donateur Jacques van Paassen

Word donateur van het Kunstmuseum!

Het Kunstmuseum Den Haag is door de Belastingdienst aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw donatie aftrekbaar is van de belasting. Wie optimaal gebruik wil maken van de fiscale voordelen van schenken, kan een periodieke gift voor vijf jaar of langer overeenkomen met het Kunstmuseum.

Meer informatie giften

 • Periodiek schenken –jaarlijks hetzelfde bedrag gedurende een periode van minimaal vijf jaar –heeft een aantal voordelen. Voor het Kunstmuseum betekent uw periodieke schenking dat het voor langere tijd verzekerd is van uw financiële steun en werkelijk kan investeren in de toekomst. Voor u, als schenker, is het grote voordeel dat u aanzienlijk belastingvoordeel ontvangt. 

   

  Wilt u overgaan tot een periodieke gift? Gebruik hiervoor de formulieren onderaan deze pagina. 

   

  Stuur beide exemplaren van de Overeenkomst periodieke giften evenals beide exemplaren van de betalingsvolmacht (zonder postzegel) naar:

  Stichting Kunstmuseum Den Haag , Afdeling Partnerships & Events t.a.v. Eefje Rabelink, Antwoordnummer 1355, 2501 VC Den Haag

 • Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Anders dan bij eenmalige giften, geldt er geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Afhankelijk van de hoogte van uw belastbaar inkomen, kan uw fiscale voordeel oplopen tot 52% (en ontvangt u dus 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus). Bovendien geldt de multiplier-regeling: dit betekent dat u uw gift bij uw aangifte met 25% mag verhogen, met een maximum van € 1.250. Hierdoor ontvangt u nóg meer belastingvoordeel. 

   

  Rekenvoorbeeld 1

   

   

  Voorbeeld: Uw inkomen is € 50.000 per jaar en uw tarief inkomstenbelasting is 42%. U wilt elk jaar € 250 schenken. Dat is minder dan 1% van uw bruto inkomen en daarom alléén aftrekbaar als u dit vastlegt in een overeenkomst. In dat geval krijgt u over uw gift € 131 terug van de fiscus en kost uw gift u netto € 119 per jaar.

   

   

  Rekenvoorbeeld 2
  Jaarlijkse periodieke gift:                            € 1000
  Aftrekpost (gift x 1,25):                               € 1250
  Fiscale teruggave bij 52% tarief:               € 650
  U betaalt daadwerkelijk slechts:              € 350

   

   

  U legt een periodieke schenking eenvoudig vast.

  Stap 1.                  Print onderstaande .pdfs uit

  Stap 2.                  Vul de formulieren beide in tweevoud in en onderteken alle exemplaren

  Stap 3.                  Lees de toelichting met voorwaarden

  Stap 4.                  Stuur beide exemplaren van de Overeenkomst periodieke giften evenals beide exemplaren van de betalingsvolmacht (zonder postzegel) naar:


  Stichting Kunstmuseum Den Haag , Afdeling Partnerships & Events t.a.v. Eefje Rabelink, Antwoordnummer 1355, 2501 VC Den Haag

  Stap 5.                   Het Kunstmuseum stuurt u één van beide exemplaren terug.

   

  Hier vindt u informatie over de fiscale regelingen rondom schenken aan een culturele instelling.

   

 • Een eenmalige gift is zeer welkom. Samen met alle andere bijdragen die het Kunstmuseum ontvangt, wordt uw gift ingezet om bijzondere projecten mogelijk te maken waarmee we meer mensen kunnen laten ontdekken wat kunst teweeg kan brengen.

   

  Maak uw gift direct over!

  U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL11 RABO 0362803331 ten name van

  Stichting Kunstmuseum Den Haag. Dank voor uw bijdrage!

   

  Indien u direct een schenking aan ons overmaakt, waarderen wij het zeer als u dit laat weten via steun@kunstmuseum.nl of 070 3381154. Op die manier kunnen wij u op passende wijze bij het Kunstmuseum betrekken.

   

  Fiscaal voordeel bij gewone giften

   

  Een gewone of eenmalige gift aan het Kunstmuseum kan op uw fiscale jaarinkomen in mindering worden gebracht. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van uw inkomen. Als meer dan 1% (de drempel) van het inkomen aan goede doelen is besteed, is het gedeelte daarboven fiscaal aftrekbaar, tot een maximum van 10% van uw inkomen. Meerdere giften in een jaar aan verschillende ANBI-instellingen kunnen bij elkaar worden opgeteld.

   


  Hier vindt u informatie over de fiscale regelingen rondom schenken aan een culturele instelling.

 • Een schenking hoeft geen geldbedrag te zijn. Ook een kunstvoorwerp kan aan het Kunstmuseum geschonken worden. Dit kan net als het schenken van een geldbedrag leiden tot een aftrekpost voor de inkomstenbelasting.

 • Algemene gegevens van Stichting het Kunstmuseum Den Haag en ANBI-informatie vindt u hier.
  Meer informatie over Governance en beleid vindt u hier

Meedoen of meer weten?

We staan u graag vrijblijvend te woord om te bespreken welke schenkingsvorm bij u past. Neem gerust contact op met:

Downloads

KM_Betalingsvolmacht periodieke gift in geld KM.pdf

Downloaden

KM_Overeenkomst periodieke gift in geld KM_0.pdf

Downloaden