Disclaimer

Gemeentemuseum Den Haag. Foto: Gerrit Schreurs.

Deze website wordt beheerd door het Gemeentemuseum Den Haag. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Het Gemeentemuseum Den Haag accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden en Het Gemeentemuseum Den Haag is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan het Gemeentemuseum dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Gemeentemuseum dan wel haar licentiegevers.

Gemeentemuseum Den Haag 
Stadhouderslaan 41 
2517 HV Den Haag 
Nederland 
info@gemeentemuseum.nl