Vrienden

Foto 5 - bij Vriendenpage.jpg

Het Kunstmuseum Den Haag heeft een grote, bloeiende Vriendenvereniging die in 2016 haar 150-jarig bestaan vierde. De wortels van de Vrienden én van het museum liggen in de kringen van kunstenaars en kunstliefhebbers die in 1866 het initiatief namen een Museum voor Moderne Kunst in Den Haag op te richten. Tot de leden van het eerste uur behoorden bekende kustenaars als Jozef Israëls, de gebroeders Maris en Willem Roelofs. De liefhebbers bestonden uit verzamelaars, critici, kunsthandelaren en andere vooraanstaande Hagenaars. Ook het Koninklijk Huis ondersteunde het initiatief vanaf het eerste begin.

Vereniging Vrienden van Kunstmuseum Den Haag
De Vrienden hebben op de Algemene Ledenvergadering het voorstel tot statutenwijziging ten behoeve van de naamswijziging van de vriendenvereniging met algemene stemmen aangenomen. Per 1 oktober luidt de naam: Vereniging Vrienden van Kunstmuseum Den Haag.

Vrienden steunen het Kunstmuseum.

De Vrienden helpen het museum door incidentele aankopen of publicaties bij tentoonstellingen mogelijk te maken. 

Contributie

De jaarlijkse bijdrage voor één persoon bedraagt 50 euro, voor twee personen op hetzelfde adres 85 euro. Mensen met een Ooievaarspas betalen jaarlijks 27,50 euro en twee personen op hetzelfde adres 45 euro.
Om administratieve redenen accepteert de Vriendenvereniging alleen nieuwe leden die een machtiging tot automatische incasso afgeven.  Iemand die gedurende het jaar lid wordt betaalt niet voor  het volle kalenderjaar maar voor de resterende maanden. In december is het lidmaatschap voor nieuwe vrienden gratis; de contributie gaat dan pas in januari van het nieuwe jaar in. 

Als dank voor uw steun

  • bent u in de Tuinzaal van het museum altijd welkom bij een eigen informatie- en verkoopbalie die wordt bemand door Vrienden*;
  • heeft u altijd gratis toegang tot het Kunstmuseum, KM21, het Fotomuseum en Escher in het Paleis;
  • hoeft u nooit in de rij te staan;
  • wordt u uitgenodigd voor openingen van tentoonstellingen, lezingen, rondleidingen en excursies naar andere musea;
  • ontvangt u regelmatig nieuws over het museum, de collectie, vriendenactiviteiten en andere wetenswaardigheden.
        
Meer informatie en contact

Website Vrienden van het Kunstmuseum Den Haag: www.kunstmuseum.nl/vrienden