Vrienden

Foto 5 - bij Vriendenpage.jpg

Het Kunstmuseum Den Haag heeft een grote, bloeiende Vriendenvereniging die in 2016 haar 150-jarig bestaan vierde. De wortels van de Vrienden én van het museum liggen in de kringen van kunstenaars en kunstliefhebbers die in 1866 het initiatief namen een Museum voor Moderne Kunst in Den Haag op te richten. Tot de leden van het eerste uur behoorden bekende kustenaars als Jozef Israëls, de gebroeders Maris en Willem Roelofs. De liefhebbers bestonden uit verzamelaars, critici, kunsthandelaren en andere vooraanstaande Hagenaars. Ook het Koninklijk Huis ondersteunde het initiatief vanaf het eerste begin.

Vereniging Vrienden van Kunstmuseum Den Haag

De Vrienden hebben op de Algemene Ledenvergadering het voorstel tot statutenwijziging ten behoeve van de naamswijziging van de vriendenvereniging met algemene stemmen aangenomen. Per 1 oktober luidt de naam: Vereniging Vrienden van Kunstmuseum Den Haag.

Vrienden steunen het Kunstmuseum.

De Vrienden helpen het museum door incidentele aankopen of publicaties bij tentoonstellingen mogelijk te maken. 

        

Als dank voor uw steun

  • bent u in de Tuinzaal van het museum altijd welkom bij een eigen informatie- en verkoopbalie die wordt bemand door Vrienden;
  • heeft u altijd gratis toegang tot het Kunstmuseum, het GEM museum voor actuele kunst, het Fotomuseum en Escher in het Paleis
  • hoeft u nooit in de rij te staan;
  • wordt u uitgenodigd voor openingen van tentoonstellingen, lezingen, rondleidingen en excursies naar andere musea.
Meer informatie en contact

Website Vrienden van het Kunstmuseum Den Haag: www.kunstmuseum.nl/vrienden