CMOP – Cleaning Modern Oil Paints

Als restaurator voor moderne kunst krijg je regelmatig de vraag: ‘Het is toch nog niet zo oud, wat valt daaraan te restaureren?’ 

Bij kunstwerken uit de twintigste en eenentwintigste eeuw worden we met problemen geconfronteerd die volstrekt anders zijn dan bij oude kunst. Kunstenaars gebruiken nieuwe, industrieel vervaardigde materialen die vaak lang niet zo duurzaam blijken te zijn als die van de oude meesters. Olieverf in tubes bestaat niet simpelweg uit olie en pigmenten maar bevat allerlei toevoegingen die soms al kort na het ontstaan van een kunstwerk voor problemen kunnen zorgen. Na een vernisafname bij een Mondriaan zit er een witte aanslag van metaalzepen op de verflaag die je niet zo eenvoudig kunt verwijderen. Bij een Asger Jorn kun je bij het schoonmaken geen vocht gebruiken want de olieverf blijkt uiterst gevoelig voor water. Er zijn zelfs schilderijen waar de verf letterlijk van afdruipt.

Traditionele restauratiemethoden zijn vaak niet geschikt bij dit soort problemen met olieverf. In het project Cleaning Modern Oil Paints (CMOP) buigt een internationaal team van wetenschappers zich hierover. Op basis van de onderzoeksresultaten worden nieuwe materialen voor behandeling getest en innovatieve methoden ontwikkeld. Het Kunstmuseum draagt bij aan dit project door enkele schilderijen uit de collectie als casestudies ter beschikking te stellen.

Meer informatie over dit project en de instellingen die hieraan deelnemen op www.tate.org.uk/about/projects/cleaning-modern-oil-paints

CMOP maakt deel uit van het European Heritage Plus Programme, Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change.

Auteur: Ruth Hoppe, restaurator moderne kunst Kunstmuseum Den Haag