Art deco

Art Deco is de stroming in de toegepaste kunst en architectuur die van circa 1915 tot 1939 grote nadruk legde op decoratie door middel van geometrische vormen en het gebruik van kostbare materialen, zoals exotische houtsoorten, email, goud en lak. In Nederland was dit vooral te zien in de interieurkunst van de zogenoemde Amsterdamse School.

Onder invloed van nieuwe opvattingen in het buitenland, waaronder Bauhaus, groeide echter bij sommige ontwerpers al het inzicht dat een object niet perse fraai is door de decoratie maar vooral door de vorm op zich. Een gebruiksvoorwerp diende in de eerste plaats functioneel te zijn, dan werd het vanzelf mooi, zo meenden zij. Bovendien streefden zij naar een goedkopere seriematige productie. Lang niet alle Nederlandse ontwerpers hingen dit functionalisme onvoorwaardelijk aan, maar velen werden er wel door beïnvloed en gingen soberder en minder luxueus ontwerpen, mede vanwege de economische depressie die op de financiële crisis van 1929 volgde.

Bekijk alles onder Art deco