Glas vanaf 1880

De belangrijkste aanjager van vernieuwing in de Nederlandse glaskunst in het begin van de twintigste eeuw was de Glasfabriek Leerdam. Als een van de eerste fabrieken in Nederland ging Glasfabriek Leerdam in 1915 de samenwerking aan met kunstenaars. Het bedrijf richtte zich niet alleen op het decoratieve sierglas, maar ook op de vervaardiging van goedkope en esthetisch verantwoorde gebruiksvoorwerpen zoals glasserviezen. Tot een lange reeks van architecten, ontwerpers en kunstenaars die ontwerpen maakte voor de fabriek, behoorden onder meer Karel de Bazel, Hendrik Berlage en Frank Lloyd Wright. Andries Copier (1901-1991), een van de vaste medewerkers, begon in 1924 met het vervaardigen van unieke kunstvoorwerpen in glas, zogenaamde Unica.

In de jaren 1960 krijgen kunstenaars de mogelijkheid onafhankelijk van de glasindustrie met het materiaal te experimenteren, door de uitvinding van een klein smeltoventje dat in het eigen atelier gebruikt kon worden. Dit is het begin van het zogenaamde Studioglas. Het Kunstmuseum Den Haag bezit een collectie van voornamelijk Nederlands Studioglas, met daarin pioniers uit de jaren zeventig tot aan de huidige generatie. Maar ook glas uit Italië en Tsjechië, twee landen met een eeuwenlange glastraditie, is goed vertegenwoordigd.

Bekijk alles onder Glas vanaf 1880