Impressionisme

Het impressionisme is een van de belangrijkste kunststromingen in de negentiende eeuw. In de jaren 1860 probeerde een groep jonge Franse kunstenaars de visuele impressie van een voorbijgaand moment vast te leggen op het doek. Zij richtten zich op het vangen van veranderende lichteffecten en de werking van kleur. Schilders als Monet, Renoir, Sisley, Degas en Pissarro negeerden hiermee de academische tradities van de schilderkunst. Hun penseelstreek was niet glad maar pasteus opgebracht; hun kleurenpalet was niet ingetogen maar juist uitbundig.

De impressionisten streefden met hun heldere en snel geschilderde schilderijen naar een realistische weergave van de zichtbare werkelijkheid. Onze indrukken van de buitenwereld zijn immers eerder vluchtige visuele sensaties van licht en kleur dan fotorealistische beelden.

Het impressionisme kwam deels voort uit een interesse in de wetenschap achter de observatie van kleur en licht. Het neo-impressionisme bouwde hierop voort. Kunstenaars als Signac en Seurat zetten ongemengde kleuren direct op het doek. Hun voorstellingen zijn opgebouwd uit nauwkeurig verdeelde stippen. Deze geheel nieuwe benadering van de schilderkunst was gebaseerd op pseudowetenschappelijke theorieën over de waarneming van kleur. De juiste combinatie en verdeling van kleur zou leiden tot eenheid en harmonie in de ogen van de toeschouwer.

Als reactie op het neo-impressionisme streefden de postimpressionisten juist naar een antirealistische benadering. Voor kunstenaars als Gauguin en Van Gogh waren de wetenschappelijke richtlijnen onverenigbaar met de behoefte om hun emoties en gedachten tot uitdrukking te brengen in de kunst.

De collectie van het Kunstmuseum bevat werken van onder anderen Monet, Degas, Signac en Van Gogh. Van Monet beheert het museum drie topstukken: Quai du Louvre (1867), De netten van Pourville (1882) en Blauweregen (1917-1920). Samen vertegenwoordigen deze schilderijen de drie belangrijkste fases in Monets oeuvre. Het Kunstmuseum beheert daarmee eveneens een van de mooiste collecties van Monet in Nederland.

Bekijk alles onder Impressionisme