15-10-2020

Kunstmuseum Den Haag lanceert (t)huis in het museum

Cover Museumgids

Juist in een tijd waarin kunst troost kan bieden, wil Kunstmuseum Den Haag de stad verbinden met al het moois in de collectie. Vanwege de verscherpte maatregelen omtrent Covid-19 kan het museum niet meer alle inwoners tegelijk ontvangen op de bekende stadsdeelavonden. Daarom komt het Kunstmuseum met een mooi alternatief: (t)huis in het museum. Dit programma bestaat onder meer uit een speciale museumgids met daarin twee vrijkaarten om het museum op eigen gelegenheid te bezoeken. 

De nieuwe museumgids bevat bijzondere verhalen over het Kunstmuseum en leuke opdrachten voor kinderen. In de verhalen worden topstukken uitgelicht en vertellen wijkambassadeurs die al jaren met het museum samenwerken waarom zij zich thuis voelen in het Kunstmuseum. Veel van de kunstwerken in de gids gaan over huizen, droomplekken en het gevoel ergens thuis te zijn. Met de vrijkaarten in de gids kan het museum vervolgens op eigen gelegenheid bezocht worden. 

Het Kunstmuseum hoopt hiermee veel oude bekenden terug te zien. Het Vadercentrum in Laak , Buurthuis De Kronkel in Centrum en de Poolse Vrouwenvereniging Polka in Segbroek, alsmede verschillende ouderencentra en bibliotheken zijn vaste partners van het Kunstmuseum bij de organisatie van de jaarlijkse stadsdeelavonden. Nu helpen zij het museum de gids onder hun netwerk te verspreiden. Bewoners kunnen de museumgids ook zelf ophalen bij buurthuizen en lokale bibliotheken. Goed om te weten: ook met vrijkaarten is reserveren voor het museum verplicht. Dat kan via de website kunstmuseum.nl. Tijdens het aanmelden kan dan gekozen worden voor de optie vrijkaart.

Het programma (t)huis in het museum is bedacht om het museum en de kunst letterlijk dichter bij mensen thuis te brengen. Naast de museumgids bestaat dit nieuwe programma ook uit (kleinschalige) activiteiten als workshops en lezingen, en een tentoonstelling met reproducties van kunstwerken in buurthuizen, bibliotheken en andere lokale centra. Zodra de coronamaatregelen dit toelaten zal het Kunstmuseum ook met deze onderdelen van het programma starten, in samenwerking met de ambassadeurs in de wijken. 

Een museum voor iedereen
Het Kunstmuseum is er voor iedereen, maar in het bijzonder voor alle inwoners van Den Haag. 
Daarom organiseert het museum sinds 2009 Stad naar het Museum. Dit programma is in het bijzonder gericht op stadsgenoten die de weg naar het museum niet altijd weten te vinden, omdat ze economische, sociaal-culturele of andersoortige drempels ervaren. Van buurtuitstapjes en kleinschalige rondleidingen tot workshops en grootschalige evenementen voor hele wijken. Het museum doet dit altijd in samenwerking met mensen en organisaties die er in de wijken toe doen: van bibliotheken tot betrokken buren, van buurthuizen tot winkeliers. Veruit het bekendste onderdeel van Stad naar het Museum zijn de stadsdeelavonden, waarin elke Haagse wijk minstens 1 keer per jaar wordt uitgenodigd in het museum voor een volledig verzorgd en gratis avondje uit.
Op de stadsdeelavonden wordt iedereen met bussen in de wijk opgehaald en ook weer thuisgebracht. Dit jaar kunnen die feestelijke avonden niet doorgaan en lanceert het Kunstmuseum (t)huis in het museum. Hiermee hoopt het museum dat diezelfde enthousiaste bezoekers de gids en de vrijkaarten gebruiken om het museum op eigen gelegenheid te kunnen bezoeken.