Raad van Advies

Raad van Advies Kunstmuseum Den Haag. Foto: Franck Doho

Per 2020 heeft het Kunstmuseum een Raad van Advies. Samen met deze Raad buigen wij ons over de vraag hoe we cultuurliefhebbers van alle leeftijden uit heel Nederland en daarbuiten betrekken bij dit prachtige museum. Nu en in de toekomst. Of het nu gaat om slimme marketing, scherpe programmering, duurzaamheid of inclusie. Daarvoor kunnen we de denkkracht en het enthousiasme van cultuurliefhebbers en creatieve denkers van buiten de organisatie, goed gebruiken. 8 leden - elk met hun eigen unieke expertise en verbinding met specifieke gemeenschappen in Den Haag en daarbuiten – vormen onze Raad van Advies.

De Raad van Advies bestaat per 27 februari 2020 uit de volgende leden:

Dhr. M. (Michael) Dijkstra Taurel        
Dhr. P.M.M. (Pierre) Heijnen        
Dhr. A. (Karim) El-Khetabi 
Dhr. R. (Robin) Kroes    
Dhr. U. (Umar) Mirza
Mevr. J. (Jasmijn) Rana            
Mevr. S. (Safiyeh) Salehi Mobarakeh     
Dhr. Bilal Sahin 
Mevr. N. (Nadia) Zerouali


De Raad komt minstens drie keer per jaar samen en adviseert de directie (en afhankelijk per thema relevante collega’s) over strategische vraagstukken. Daarbij ligt een sterke focus op diversiteit, inclusie, het bereik van nieuwe doelgroepen, marketing en netwerken. Leden blijven voor een periode van tenminste twee jaar aan, waarna via een rooster van aftreden nieuwe leden worden geworven, maar ook de continuïteit van de Raad wordt geborgd.

Contact

Voor vragen over de rol, werkwijze en samenstelling van de Raad van Advies kunt u terecht bij strategisch adviseur en secretaris van de Raad van Advies: