07-01-2016

Twee genomineerden trekken zich terug voor The Vincent Award 2016

De organisatie van The Vincent Award maakt bekend dat de kunstenaars Nairy Baghramian en Jutta Koether zich hebben teruggetrokken als genomineerde voor The Vincent Award 2016. De internationale jury, het Gemeentemuseum Den Haag en de Broere Charitable Foundation betreuren dit, omdat zij erg verheugd waren met hun nominatie.

Jutta Koether heeft zich vanwege een privéaangelegenheid helaas terug moeten trekken.

Nairy Baghramian heeft te kennen gegeven zich terug te trekken als genomineerde voor The Vincent Award 2016 vanwege het geschil tussen de kunstenaar Danh Vo en verzamelaar Bert Kreuk.

The Vincent Award is een initiatief van de Broere Charitable Foundation. Een internationale, onafhankelijke jury nomineert vijf Europese kunstenaars voor deze prijs. Het Gemeentemuseum Den Haag is het platform voor deze prijs; en organiseert de bijbehorende tentoonstelling en prijsuitreiking.

Het Gemeentemuseum Den Haag was twee jaar geleden het decor voor het geschil tussen kunstenaar Danh Vo en verzamelaar Bert Kreuk. Dit geschil leidde tot een rechtszaak. In deze rechtszaak is het museum door de Nederlandse rechtbank opgeroepen als getuige. Het museum heeft hier gehoor aan gegeven en onder ede vragen van de rechter en de advocaten van beide partijen beantwoord. Het Gemeentemuseum was dus geen partij in dit geschil, dan wel deze rechtszaak. Desondanks heeft Nairy Baghramian besloten haar nominatie voor The Vincent Award 2016 in te trekken.

Zowel de internationale jury, het museum en Broere Charitable Foundation betreuren het dat Nairy Baghramian zich heeft besloten terug te trekken. Dat deze rechtszaak daartoe aanleiding is, is spijtig. The Vincent Award wil juist stimuleren dat kunstenaars zich vrij aan hun artistieke ontwikkeling kunnen wijden; en staat voor de grote waarde van kunst voor Europa. Het prijzengeld van €50.000 mag de winnaar volledig vrij besteden.

De organisatie van The Vincent Award beraadt zich op dit moment op vervolgstappen.