06 december 2003 t/m 25 januari 2004

De nieuwe realisten De Nieuwe Haagse School – deel II: de jaren 70

De kleurrijke jaren zeventig - Den Haag swingt, de fantasie is aan de macht! Provo en de seksuele revolutie hebben inmiddels plaats gevonden, de POP-cultuur en Pop-Art zijn in zwang. In de kunst gaat het niet meer om abstract of figuratief, maar om fotorealisme, collage en pattern painting - geïnspireerd door comics en stripverhalen. Het gaat ook niet meer zozeer om individueel kunstenaarsschap maar om gezamenlijke artistieke activiteiten.

Vervolg
De tentoonstelling De Nieuwe Realisten is het vervolg op De Nieuwe Haagse School deel 1, die het Haagse kunstklimaat van de jaren vijftig en zestig liet zien. Ditmaal gaat het over de Haagse kunst van de jaren zeventig, toen jonge kunstenaars als Pat Andrea (Den Haag, 1942), Peter Blokhuis (Amersfoort, 1938), Walter Nobbe (Java, 1941), Jurjen de Haan (Den Haag, 1936) en Maarten van Dreven (Sneek, 1941-2001) zich groepeerden. Ze studeerden allen aan de Koninklijke Academie voor Beeldende kunsten in Den Haag en ondergingen de invloed van docent Co Westerik. Na de academie werkten ze in steeds wisselende samenstellingen en combineerden ze in hun werken de actualiteit met citaten uit de kunstgeschiedenis. Deze kunstenaars schilderden vaak omvangrijke werken waaraan elk een eigen bijdrage leverde. Er is voor deze tentoonstelling voor juist deze vijf kunstenaars gekozen, omdat ze duidelijk een groep vormden en hun werk(wijze) representatief is voor de periode.

'Life schilderen'
Tijdens de opening op 4 december uur hebben Pat Andrea, Walter Nobbe en Peter Blokhuis gezamenlijk een groot doek beschilderd. Dit gezamelijke werk zal gedurende de hele tentoonstelling te zien zijn.

Film
De film De Nieuwe Realisten van Jan Wouter van Reijen, met interviews met de nog levende kunstenaars en met conservator John Sillevis, is tot en met 25 januari 2004 in het museum te zien.