07 juli 2018 t/m 16 september 2018

De Ploeg aan zee

Gemeentemuseum Den Haag sluit aan bij 100 jaar De Ploeg met tentoonstelling van grafisch werk

Johan Dijkstra, Chez Dicque, 1926, Gemeentemuseum Den Haag

Honderd jaar geleden wordt in Groningen door een groep jonge kunstenaars De Ploeg opgericht.

Deze avant-gardisten waaronder Jan Wiegers, Jan Altink, H.N. Werkman en Johan Dijkstra vinden de tijd rijp om de 19e eeuwse idealen te verlaten en willen het kunstlandschap omploegen. Door een toevallige ontmoeting van Wiegers met de Duitse expressionist Ernst Ludwig Kirchner in het Zwitserse Davos raakt de ontwikkeling die de groep doormaakt in een stroomversnelling. In een periode waarin voor veel kunstenaars door de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog het experiment tot stilstand komt, zet juist deze groep met onstuimige verfstreken felgekleurde landschappen en expressieve portretten op doek en ontwikkelen zo een eigen Noordelijk expressionisme. Tegelijkertijd gebruiken zij ook de drukkunst als een medium voor hun experiment. Het Gemeentemuseum Den Haag, dat als sinds de jaren 30 werk van De Ploeg verzamelt, heeft in 1960 een grote tentoonstelling aan dit grafische werk gewijd. In Groningen wordt 100 jaar De Ploeg gevierd met een grote manifestatie waarvan de tentoonstelling in het Groninger Museum het middelpunt is. Aan de andere kant van het land, aan zee, sluit het Gemeentemuseum hierbij aan en belicht met een kleine maar fijne tentoonstelling opnieuw het grafische werk van De Ploeg.