13 juli 2019 t/m 27 oktober 2019

KP Brehmer

Real Art - Fake News

KP Brehmer, Aufsteller 25, Das Gefühl zwischen Fingerkuppen, 1967, KP Brehmer collectie en nalatenschap, Berlin © VG Bild-Kunst, Bonn 2019

Hoe zou de Nederlandse vlag eruit zien als je de drie kleuren verdeelt volgens de welvaart in ons land? De Duitse kunstenaar KP Brehmer deed dit in 1972 met de Duitse vlag, en bracht zo de (ongelijke) verdeling van het kapitaal in West-Duitsland in kaart. De vlag is een van de iconische werken op de tentoonstelling KP Brehmer: Real Art - Fake News in Kunstmuseum Den Haag, het eerste overzicht van de kunstenaar in Nederland.

Met zijn politiek getinte werk vormde hij midden jaren 60, samen met de kunstenaars Konrad Lueg, Sigmar Polke, Gerhard Richter en Wolf Vostell, een belangrijke vertegenwoordiger van de ‘Kapitalistische realisme-stijl’, die een verwantschap vertoont met Pop art.

Het oeuvre  van KP Brehmer (1938 - 1997) bestaat uit schilderijen, prenten, tekeningen en films die ogen als diagrammen, beeldstatistieken, abstracte kunst en dan weer als reclame affiches. In zijn beeldtaal schuilt een ironie waarmee hij de kunstwereld, het medialandschap én de samenleving becommentarieert. Hiermee wil hij zijn publiek bewust maken van de invloed van beelden, statistieken en andere ‘wetenschappelijke bronnen’ en ons erop wijzen hier met een kritische en onafhankelijke blik naar te kijken. Een beeld is nooit objectief; er schuilt altijd een intentie achter, is zijn overtuiging. Ruim twintig jaar na zijn dood blijken zijn observaties verrassend actueel.

Brehmer werd geboren in Berlijn, volgde een opleiding tot drukker en studeerde grafiek als vrije kunst. In 1971 werd hij professor aan de Hochschule für bildende Künste in Hamburg en in 1987 en 1988 was hij gastdocent aan de China Academy of Art in Hangzhou. De tentoonstelling in Den Haag komt tot stand in samenwerking met het Neues Museum in Nürnberg, de Hamburger Kunsthalle en Arter Istanbul en geeft een goed overzicht van hoe Brehmers werk bol staat van serieuze maatschappijkritiek alsmede vrolijke ironie en humor. Met zijn creatieve geest en verbeeldingskracht ontmaskert hij beelden en ideeën, met zijn thematiek raakt hij de thema’s van onze huidige tijd.

Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus in het Duits, Engels en Turks, uitgegeven door Koenig Books London, 2018. Prijs: 29,00.