16 februari 2013 t/m 02 juni 2013

Luc Tuymans

Grafisch werk 1989-2012

Luc Tuymans

Het indrukwekkende oeuvre van de Belgische kunstenaar Luc Tuymans (1958) lijkt zich vooral rond de schilderkunst te centreren. Toch legt het eerste overzicht van zijn grafisch oeuvre een minstens even belangrijk aspect van zijn werk bloot. Tuymans maakt in zijn werkproces gebruik van talloze bestaande beelden en foto’s. Hij is een onderzoekend kunstenaar. Het verzamelen van beeldmateriaal leidt tot de productie van grafisch werk, en dat kan later weer een aanleiding zijn voor een schilderij.

Tuymans schildert één dag per week, een schilderij moet in één keer goed zijn. De grafiek wordt zodoende het domein van experiment. Niet zelden worden een aantal grafische werken door Tuymans samenbracht in een installatie, zoals bij het werk The Rumor uit 2002 – 2003. Dit werk werd door de vriendenvereniging aan het Gemeentemuseum geschonken ter ere van de tentoonstelling en de gelijknamige oeuvrecatalogus Luc Tuymans – Grafisch werk 1989 – 2012. De tentoonstelling met grafisch werk wordt aangevuld met tien schilderijen die een dwarsdoorsnede vormen van Tuymans’ oeuvre tot nu toe.