11 juli 2015 t/m 20 september 2015

Simon Koene

Een grafisch oeuvre

Technisch vakmanschap en een drang tot experimenteren vormen de belangrijkste kenmerken in de etskunst van de Haagse Simon Koene (1946). Het Gemeentemuseum presenteert vanaf 11 juli een overzicht van zijn grafische oeuvre. Zo’n zeventig werken laten de enorme diversiteit in stijl en onderwerpskeuze zien. Tegelijkertijd verschijnt een monografie met de titel Simon Koene. Een grafisch oeuvre.

Koenes grafische werk omvat bijna driehonderd etsen die tussen 1968 en 1998 zijn vervaardigd. Na die tijd heeft hij zich toegelegd op schilderijen en tekeningen. Zijn vroege grafiek is sterk verhalend van aard en speelt vaak in op de actualiteit, zoals de oorlog in Vietnam. Later geeft hij in zijn etsen de natuur zeer precies weer. Hij maakt dan onder andere een reeks prenten van de voormalige abdijkerk van Loosduinen. Koene legt niet alleen de Hollandse natuur vast, hij maakt ook prachtige etsen van exotische landschappen. Levensecht, alsof hij ze ter plekke heeft vastgelegd. Dat was echter in de meeste gevallen niet zo.

De tentoonstelling in het Berlage Kabinet is ingedeeld in zes thema’s: mensen en verhalen, Hollandse natuur, mediterrane taferelen, bergen en dalen, wildlife en Rembrandt. Dat laatste thema illustreert dat Koene in zijn werk vaak aansluiting en inspiratie zoekt bij grote namen uit de geschiedenis van de prentkunst, zoals Dürer, Rembrandt en Bresdin. Etsen van Rembrandt kopieert hij zelfs tot in het kleinste detail, waarmee hij heeft bewezen technisch tot grote dingen in staat te zijn.

Koene heeft een prominente rol gespeeld in het Haagse kunstleven. Hij gaf meer dan dertig jaar les aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Verder was Koene initiatiefnemer van een aantal belangrijke samenwerkingsprojecten van Haagse grafici, zoals het Schelpenboekje (1972) en Onkruid (1976). In 1984 was hij een van de oprichters van de Haagse Etsclub, die tot 2000 een serie grafiekmappen uitgaf en tentoonstellingen van de daarin opgenomen prenten organiseerde.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling publiceert Uitgeverij De Weideblik, onder auspiciën van de Hercules Segers Stichting, een rijk geïllustreerde monografie over Koenes grafische oeuvre. Auteurs van dit boek zijn de kunsthistorici Eddy de Jongh, Susan Adam en Bob van den Boogert. De auteurs gaan in op Koenes virtuoze techniek en de iconografische aspecten van zijn prentkunst. Ook wordt aandacht besteed aan de kunsthistorische context waarin Koenes grafiek ontstond en aan zijn contacten met andere kunstenaars. De monografie is verkrijgbaar in de museumwinkel, evenals een speciale editie met prent.