01 september 2007 t/m 16 december 2007

Willem van Konijnenburg

Schepper van de ideale schoonheid

Persbeeld tentoonstelling Willem van Konijnenburg

De tentoonstelling

De Haagse kunstenaar Willem van Konijnenburg vormde samen met Jan Toorop, Leo Gestel en Jan Sluijters in het interbellum het boegbeeld van de Nederlandse moderne kunst in het buitenland. In het prentenkabinet toont het Gemeentemuseum Den Haag een overzicht van deze kunstenaar, die met zijn eigenzinnige interpretatie van de moderne schilderkunst in zijn tijd beschouwd werd als zeer vernieuwend. De grote hoeveelheid werk in de collectie van het Gemeentemuseum onderstreept het belang dat aan deze kunstenaar werd gehecht. In de presentatie ligt de nadruk op tekeningen en schilderijen die Van Konijnenburg maakte tussen 1910 en 1925.

Willem van Konijnenburg

In zijn jonge jaren is Van Konijnenburg eerder bekend om zijn dandyachtige uiterlijk en zijn actieve leven in Haagse kunstkringen dan om zijn artistieke kunnen. Dit verandert als hij na 1900 het impressionisme van de Haagse School de rug toekeert en zich richt op het ontwikkelen van een eigen classicistisch idioom. Aan de hand van regels die hij opstelt, waarin symmetrie en wiskundige patronen een belangrijke rol spelen, ontstaan harmonische composities waarmee Van Konijnenburg grote erkenning krijgt. Zijn onderwerp is niet langer het landschap, maar de geïdealiseerde mens.

De vernieuwende ideeën maken van hem een gevierd kunstenaar. Zijn werk wordt veel geëxposeerd en hij ontvangt opdrachten voor monumentale kunstwerken. Ook H.E. van Gelder, toenmalig directeur van het Gemeentemuseum Den Haag, bewondert zijn werk en geeft Van Konijnenburg de opdracht voor een muurreliëf in het nieuwe gebouw van het museum. Het reliëf 'Eer het god’lijk licht in d’openbaringen van de kunst' is nog steeds in de hal van het museum te bewonderen.    

Publicatie

Bij de tentoonstelling verschijnt de publicatie 'Willem van Konijnenburg. Leonardo van de Lage Landen' geschreven door Mieke Rijnders in de reeks Monografieën van Nederlandse kunstenaars, uitgegeven door Waanders Uitgevers in opdracht van het Prins Bernhard Cultuurfonds.