16 april 2016 t/m 21 augustus 2016

Zilverkunst in Nederland

Het Gemeentemuseum Den Haag toont vanaf april Zilverkunst; meer dan honderd kunstzinnige objecten en gebruiksvoorwerpen van hedendaags zilver. De Nederlandse zilverkunst die wordt getoond is ontworpen en vervaardigd in de afgelopen drie decennia.  

In de tachtiger jaren is deze kunstzinnige stroming ontstaan en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot zilverkunst met een grote diversiteit van kwalitatief goede en mooie zilverwerken van zilversmeden, ontwerpers en andere kunstenaars.

Bij de selectie van de tentoon te stellen zilverkunst vormt de kunstzinnige expressie en artistieke kwaliteit daarvan het uitgangspunt. Terwijl alle voorwerpen vakkundig zullen zijn vervaardigd, zal de ambachtelijkheid van de zilversmederij hierbij ondergeschikt zijn.

De getoonde voorwerpen komen vrijwel allemaal uit particulier bezit en betreffen vooral autonoom werk naast enkele zilverstukken, die in opdracht vervaardigd zijn.

Ter gelegenheid van deze tentoonstelling zal een boek over de ontwikkeling van zilverkunst in Nederland worden uitgegeven, waarin gedocumenteerd staat hoe deze is ontstaan en wie op welke wijze aan deze ontwikkeling daarvan hebben bijgedragen. Het zilverboek omvat ook een tiental bijdragen van deskundigen en kunstliefhebbers, die hun persoonlijke visie of waarnemingen ten aanzien van de zilverkunst daarin hebben verwoord.