Basisonderwijs

Ook dit schooljaar bieden we weer 15 verschillende, fantasieprikkelende museumlessen voor alle groepen van het basisonderwijs. Uw groep wordt met enthousiasme ontvangen door ons team professionele museumdocenten.

In ons museum staan kinderen oog in oog met echte kunstwerken. Die kennismaking inspireert en roept vragen op. Tijdens onze museumlessen spelen we in op deze verwondering met verrassende, actieve werkvormen. Te midden van alle kunstwerken draait het om leren kijken, onderzoeken, samenwerken en uiteraard beeldend werken.

 

        

Wilt u uw klas aanmelden voor een museumles in het schooljaar 2021 - 2022?

Dat kan vanaf heden met het digitale inschrijfformulier via onderstaande button of links in het menu. Ook vindt u het formulier onder iedere museumles. U meldt uw klas aan voor museumlessen vanaf september 2021.

        

Wilt u dit schooljaar een museumles volgen in het Kunstmuseum of het Fotomuseum?

Aanmelden voor dit schooljaar, voor de zomervakantie, is helaas niet meer mogelijk vanwege de grote belangstelling voor museumlessen. Neemt u voor vragen contact met ons op.

Een veilig bezoek

 • Vanwege covid-19 maatregelen zijn er enkele aanpassingen in hoe wij onze museumlessen dit jaar aanbieden, zonder extra kosten voor scholen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds.
 • Bekijkt u hieronder ons museumprotocol.

 • Museumprotocol basisonderwijs Kunstmuseum Den Haag

  versie: 3 juni 2021

  In het museum

  • In het museum wordt de klas opgesplitst in kleine groepen van maximaal circa 13 leerlingen per museumdocent.
  • Na aankomst bij het museum wacht de klas buiten, links van de glazen entreegang, alwaar ieder subgroepje door een museumdocent wordt opgehaald. Indien u gebruik maakt van busvervoer kunt u ook in de bus wachten.
  • Er is een afzonderlijke schoolgarderobe waar jassen worden opgehangen, in aparte secties per klas.
  • Na de jassengarderobe, reinigen de leerlingen en begeleiders de handen, waarna de museumles kan beginnen. Museumdocenten leggen de leerlingen de corona-regels in het museum uit.
  • In een museumzaal is niet meer dan één groepje leerlingen aan het werk.

   

  Busvervoer Pasteur

  • Indien u gebruik maakt van het door het museum geregelde busvervoer is het goed te weten dat firma Pasteur werkt volgens de door overheid en RIVM opgestelde richtlijnen voor touringcars.
  • Leerkrachten en begeleiders dienen in de bus een mondkapje te dragen. Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen mondkapjes te dragen.
  • Iedereen mag in principe bij elkaar zitten, dus geen 1,5 meter afstand.
  • De eerst rij (4 x zitplaatsen) en de gidsstoel mogen niet worden gebruikt i.v.m. 1,5 meter afstand tot de chauffeur.
  • De voorste instapdeur blijft gesloten voor de chauffeur, passagiers stappen in via de achterdeur.

   

  Hygiëne

  • Alle bezoekers reinigen de handen bij de entree met desinfectiegel.
  • Leerkrachten en begeleiders dienen in het museum een mondkapje te dragen. Museumdocenten dragen een mondkapje, tenzij zij een leergesprek begeleiden. Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen mondkapjes te dragen.
  • Kinderen en volwassenen, en volwassenen onderling houden 1,5 meter afstand van elkaar en schudden geen handen. Men niest en hoest in de elleboog.
  • Handen worden gereinigd na wc-gebruik, snuiten en contacthandelingen op plekken waar anderen contact hebben gehad. Museumdocenten zijn tijdens de museumles steeds uitgerust met desinfectiemiddelen.
  • Contactpunten bij doorgangen en sanitaire ruimten worden extra vaak gereinigd.
  • Lesmaterialen die zijn aangeraakt worden iedere lesdag gereinigd.
  • Het ventilatiesysteem van het museum is van hoge kwaliteit en voldoet aan alle vereisten en protocollen van overheid en RIVM. Het voert verse lucht van buiten aan en voert gebruikte binnenlucht direct weer naar buiten af; er is geen sprake van recirculatie. Aanvullend werken wij met hoogwaardige luchtfilters, die geregeld worden vervangen.

   

  Toegang

  • Leerlingen, leerkrachten, museumdocenten en overige bezoekers mogen het museum alleen in indien zij (meer dan 24 uur) vrij zijn van: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, (lichte) hoest of verhoging tot 38 graden), koorts en/of benauwdheid en ook geen van de leden van hun huishouden deze laatste twee klachten heeft. Bij de ingang mag het museum vragen naar ieders gezondheid.
  • Het maximale aantal toegestane bezoekers per dag is sinds corona sterk verlaagd; door te werken met vooraf te boeken tijdsblokken ontstaat er daarbij een veilige spreiding van publiek over de dag.
Kosten

Een museumles kost €4,- per leerling. Voor Haagse scholen is dit inclusief busvervoer. Indien bij een museumles een kinderkunstboek hoort, kunt u op het aanmeldingsformulier aangeven of u dit boek wenst te bestellen. De kosten per boek inclusief porto zijn € 16,-. Dit bedrag wordt bij het lesbedrag opgeteld.

Inschrijven

Scholen kunnen zich nog inschrijven via het inschrijfformulier. U vindt deze via de button op deze pagina of onder de museumles van uw keuze.

Groepsgrootte en begeleiders

Wanneer u het museum met meer dan 12 kinderen bezoekt, wordt uw klas verdeeld in groepen. Begeleiding vanuit de school is verplicht (één begeleider per groep van 12 leerlingen, maximaal vier begeleiders per klas). Kleinere groepen van het speciaal (basis)onderwijs worden ook gesplitst.

Vervoer

Voor scholen in Den Haag regelt het museum gratis busvervoer. Scholen uit de regio zijn bij ons ook van harte welkom. Voor regio-scholen kan het museum helaas niet voor vervoer zorgen. Het museum is echter goed bereikbaar met de auto.

Lesmateriaal

Voorafgaand aan een museumles ontvangt u een voorbereidende les en als dat van toepassing is een kinderkunstboek. Hiermee kunt u in de klas een museumles voorbereiden en na afloop verdiepen. U vindt de voorbereidende lessen ook digitaal op onze website.

Contact

De Sector Educatie van het Kunstmuseum Den Haag is voor vragen, suggesties en overleg bereikbaar op werkdagen via: