05-03-2020

Kunstmuseum heeft sinds kort een Raad van Advies

Per 2020 heeft het Kunstmuseum een Raad van Advies. Dit is een nieuw adviesorgaan, dat functioneert naast onze Raad van Toezicht, en ons gevraagd en ongevraagd adviseert. Samen met de Raad buigen wij ons over de vraag hoe we cultuurliefhebbers van alle leeftijden (blijven) betrekken bij dit prachtige museum. Nu en in de toekomst. De Raad bestaat uit 9 leden die elk hun eigen expertise inbrengen en/of de verbinding zijn tot specifieke netwerken en gemeenschappen. Zij zijn per 27 februari 2020 aangesteld voor tenminste twee jaar.

Lees hier meer over de Raad van Advies en de leden.