ANBI

 

ANBI

Stichting Kunstmuseum Den Haag is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat er geen schenk- of erfbelasting moet worden afgedragen voor hetgeen het Kunstmuseumverkrijgt, zodat het gehele bedrag ten goede komt aan het Kunstmuseum Den Haag.

Het Kunstmuseum Den Haag heeft geen winstoogmerk.

Naam van de instelling

Stichting Kunstmuseum Den Haag

RSIN/ fiscaal nummer

8075.31.042

Kamer van Koophandel

27179947

Bankgegevens

Kunstmuseum Den Haag
IBAN: NL11 RABO 0362803331
BIC: RABONL2U