Neem ons op in uw testament

Voelt u zich betrokken bij het Kunstmuseum? Wilt u het museum steunen? Uw steun en betrokkenheid in de vorm van schenkingen, legaten en erfenissen dragen op een zeer persoonlijke wijze bij aan de activiteiten van het Kunstmuseum. Met uw steun maakt u bijvoorbeeld restauraties mogelijk, onderzoek en educatieprojecten, of de aankoop van een kunstwerk dat in de collectie past, maar waarvoor het budget van het museum niet toereikend is.

Ook op langere termijn kunt u een bijdrage leveren aan de toekomst van het Kunstmuseum, bijvoorbeeld door het opnemen van het Kunstmuseum in uw testament.

Hoe werkt een testament?

In een testament kan u bepalen wat er met uw nalatenschap dient te gebeuren in geval van overlijden. Een testament kan alleen bij de notaris worden opgesteld. Een testament dat u zelf opstelt, is niet geldig. Het Kunstmuseum Den Haag is over hetgeen uit nalatenschappen verkregen wordt geen erfbelasting (voorheen: Successierecht) verschuldigd. Wat u nalaat komt dus volledig ten goede aan het museum. U kunt het Kunstmuseum Den Haag op twee manieren opnemen in uw testament:

 • Door een legaat (bijvoorbeeld een bedrag in geld, een percentage van uw toekomstige nalatenschap, een kunstvoorwerp, effectenportefeuille) te bestemmen ten behoeve van het Kunstmuseum, of
 • Door te bepalen dat het museum (mede-)erfgenaam wordt. Het museum ontvangt dan (een gedeelte) van uw erfenis en kan uw nalatenschap desgewenst ook afhandelen.

Salomon Slijper, een voorbeeld voor velen.

Foto 8 Sal_Slijper_met_Waskaarsenfabriek_Mondriaan_RKD_NL-HaRKD.0620.jpg

Foto: Onbekende fotograaf [M.L. de Boer?], Portret van Sal Slijper met de aquarel De Waskaarsenfabriek(1900-1901) van Piet Mondriaan, 1966. RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (archief Herbert Henkels)

“Onze Mondriaancollectie is de grootste ter wereld. Weinig mensen weten dat deze voor een groot deel tot stand kwam door de vrijgevigheid van één particulier: Sal Slijper!”

- Benno Tempel, directeur Kunstmuseum

Met bijna driehonderd werken bezit het Kunstmuseum de grootste collectie Mondriaans ter wereld. Zo’n tweehonderd daarvan zijn afkomstig uit de verzameling van Salomon Bernard Slijper (1884-1971).

In 1915 ontmoette Mondriaan deze Amsterdamse handelaar in onroerend goed. Zij brachten beiden als pensiongasten de zomer door in De Linden in Laren. Slijper zag daar een schilderij van Mondriaan aan de muur hangen en raakte gefascineerd door diens werk. Slijper en Mondriaan raakten bevriend en Slijper begon werk van Mondriaan aan te kopen. Slijper werd Mondriaans grootste verzamelaar en mecenas.

Na zijn dood bleek uit zijn testament dat Slijper zijn omvangrijke collectie Mondriaans had gelegateerd aan het Kunstmuseum Den Haag. Hierdoor bleef de collectie van Slijper bijeen, behouden voor Nederland en werd de collectie ontsloten voor het publiek.

 • Via uw testament kunt u nalaten, maar ook een Fonds op Naam oprichten. Ook kunt u het Kunstmuseum tot erfgenaam benoemen onder de voorwaarde dat (een deel van) uw nalatenschap wordt toegevoegd aan uw eigen Fonds op Naam.

  Het Kunstmuseum Den Haag is over hetgeen uit nalatenschappen verkregen wordt (legaten, erfstellingen) geen erfbelasting (voorheen: Successierecht) verschuldigd. Het nagelaten bedrag komt daarom volledig ten goede aan het museum.

 • Laat u kunst na? Dan kunt u laten beoordelen of uw erfgenamen (een deel van) de erfbelasting kunnen betalen met een kunstvoorwerp. Op basis van de zogenaamde kunstregeling in de Successiewet, kan de Minister van Financiën kwijtschelding verlenen van de verschuldigde erfbelasting als een voorwerp uit de nalatenschap door de erfgenamen in eigendom wordt overgedragen aan de Staat. Niet elk voorwerp komt hiervoor in aanmerking.​ Het moet gaan om een kunstvoorwerp met een nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang. 

  Hiertoe dient een verzoek te worden ingediend bij het Ministerie van Financiën. Bij de beslissing over het verzoek tot kwijtschelding laat het Ministerie zich adviseren door een commissie die gespecialiseerd is in de beoordeling van het belang van dergelijke kunstvoorwerpen.

   

  Het kunstvoorwerp komt vervolgens in het bezit van de overheid, die ervoor zorgt dat het in een Nederlands museum zoals het Kunstmuseum Den Haag terecht komt. Door overdracht van het kunstvoorwerp kunnen de erfgenamen de erfbelasting (gedeeltelijk) in natura betalen. De erfbelasting wordt in dat geval kwijtgescholden met een bedrag dat maximaal 120% beloopt van de waarde van het kunstvoorwerp. Ook als u zelf kunst uit een nalatenschap krijgt, kunt u een aanvraag doen om (een deel van) de erfbelasting te betalen met een kunstvoorwerp.

   

  Mocht u besluiten een aanvraag te willen indienen, dan kunnen wij u daarbij uiteraard behulpzaam zijn. 

   

 • Algemene gegevens van Stichting het Kunstmuseum Den Haag en ANBI-informatie vindt u hier.
  Meer informatie over Governance en beleid vindt u hier

 • Kunstmuseum Den Haag gebruikt bij het verwerven dan wel verkrijgen van nalatenschappen de Code Nalaten als een leidraad.

Contact

Voor meer informatie, advies en mogelijkheden kunt u mailen of bellen met